Rekrutacja 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

1 marca 2022 r. ruszy rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 11, zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji na stronie Portal Edukacyjny Miasta Krakowa w zakładce REKRUTACJA.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną udostępnione tutaj.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

01.03-31.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 01.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00)

01.03-1.04

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

22.04 godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

25.04-06.05

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora

09.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.
Przedszkolowo.pl logo