Rekrutacja 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1 marca 2021 rusza rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 11

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji - kliknij tutaj

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 18-26 lutego 2021 r.

Przedszkola w Krakowie - w serwisie Nasze Szkoły

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:
1. 1 – 31 marca 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Do 1 kwietnia 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
3. 23 kwietnia 2021 r. godzina 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. 26 kwietnia – 7 maja 2021 r. – podpisanie przez obojga rodziców kandydata oświadczenia woli w sprawie korzystania z usług przedszkola w godzinach ustalonych przez dyrektora.
5. 10 maja 2021 r. godzina 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca terminarz:
1. 24 maja – 1 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Do 2 czerwca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
3. 18 czerwca 2021 r. godzina 9.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. 21 - 25 czerwca 2021 r. – potwierdzenie przez obojga rodziców kandydata woli korzystania z usług przedszkola.
5. 28 czerwca 2021 r. godzina 9.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


1) przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej


Kompletne wnioski przyjmowane są w sekretariacie (przez okienko od strony ogrodu) przedszkola w godzinach:

poniedziałek: 7.30-16.00

wtorek: 7.30.00-14.00

środa: 8.30-15

Środa 31.03.2021 roku wnioski przyjmowane do godziny 10.00
Przedszkolowo.pl logo